Angular 5

Angular 5 กับการจัดการ Checkbox

ผมเขียนโน้ตนี้เพราะผมใช้งาน Angular 5 จัดการ checkbox แล้วติดปัญหาเพราะผมไม่เข้าใจการใช้งานนะครับ มือใหม่จริงๆ ผมก็เลยคิดว่าควรจะจดไว้อ่านทีหลัง หลังจากที่แก้ปัญหาได้แล้ว