แกลเลอรี่

ผมไม่ใช่ช่างภาพฝีมือดี ไม่ใช่นักถ่ายภาพ ผมเก็บภาพต่างๆที่พบเจอเพื่อบันทึกความทรงจำ เก็บเกี่ยวความทรงจำในที่ต่างๆที่ผมได้ไปเที่ยว ได้พบเจอเรื่องราวต่างๆ ผมรวบรวมไว้ที่นี่เพื่อที่ซักวันหนึ่งเวลาหวนกลับมาเปิดดู ผมจะได้นึกถึงความทรงจำเหล่านั้น