เทศกาลลอยโคม, เชียงใหม่

พวกเราเป็นแค่คนแปลกหน้า

ที่เดินทางมาจากทั่วโลก

และสร้างช่วงเวลาที่ดีที่สุดร่วมกัน

Facebook Comments

comments