ทิปเกี่ยวกับการใช้ Editor สำหรับพัฒนาเว็บไซต์/เขียนโปรแกรม

Visual Studio Code

  • alt+shift+f คือคีย์สำหรับจัดโค้ดให้ดูดี

Facebook Comments

comments